Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä 11.07.2019

Rekisterinpitäjä
Nimi: Anne Suomi
Puh: 050 571 7067
sposti: anne@toinenelama.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Anne Suomi

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakassuhteen hoitaminen

Rekisterin tietosisältö: Asiakkaan nimi ja yhteystiedot

Säilytämme henkilötietojasi: Sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan

Säännönmukaiset tietolähteet:
– Yhteydenottolomake
– Google Analytics

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käsittelevät:
– yrityksemme ja sen työntekijät
– IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme
– Web hotelli missä www sivumme sijaitsevat

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Ei siirretä

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto
– Ei manuaalista rekisteriä

Sähköisesti käsiteltävät tiedot
– Rekisteri salasanalla suojatussa palvelimessa salatulla yhteydellä.

Tarkastusoikeus: Jokaisella on oikeus tarkastaa omat tietonsa.
Yhteyshenkilö: Anne Suomi

Oikeus vaatia tiedon korjaamista. Jokaisella on oikeus vaatia omien tietojen korjaamista.
Yhteyshenkilö: Anne Suomi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Jokaisella on oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin, etämyyntiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin.
Yhteyshenkilö: Anne Suomi